De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE 2016/679), Celler MAS CLAVEL (des d’ara EL TITULAR), es compromet a protegir la seva privacitat i li garanteix el compliment de la legislació de protecció de dades personals i, en concret, que la seva informació personal serà tractada de forma lícita, lleial i transparent d’acord amb fins determinats explícits i legítims, només si és adequada, pertinent i limitada al que és necessari en relació amb el tractament exacta i actualitzat de manera que es permeti la identificació de l’interessat, només durant el temps necessari per als fins del tractament garantint la seva seguretat.

Responsable:

Nom : Xavier Mas Montanè (Celler Mas Clavel)

Domicili: Carrer Mar Xica 53,08340 Vilassar de Mar. Barcelona

NIF: 40972471H

Telèfon: 600 93 97 94

Correu electrònic: [email protected]

 

Amb quina finalitats tractem les dades?

Tractem les seves dades amb les següents finalitats:

Prestar els serveis que vostè ens demana: fem servir la informació per poder prestar-li els serveis que ens ha demanat.

Contactar amb vostè en cas de necessitar protegir els seus interessos, en relació a la seva reserva o servei contractat. Aquestes comunicacions no tenen finalitats comercials.

Per tal de que vostè pugui fer una compra a la nostre botiga online, utilitzarem les dades que vostè ens facilita de la targeta de crèdit/dèbit. Un cop realitzat el càrrec a la targeta les dades són eliminades.

Comunicacions: fem servir les dades que ens proporciona per gestionar la nostra relació amb vostè. Com a client i per millorar la seva experiència amb nosaltres.

Només tractem les seves dades personals quan tenim bases legals per fer-ho.

 

Com obtenim les dades?

Vostè ens facilita les seves dades personals quan ens contacta a través del nostre web, per telèfon o per correu electrònic. A través del formulari de contacte de la nostra web, vostè ha de marcar la casella d’acceptació de la Política de Privacitat manifestant així el seu consentiment voluntari, exprés, i prèviament informat.

Quines dades personals tractem?

Per “dades personals” entenem qualsevol informació relacionada amb vostè que ens permeti identificar-lo (per exemple: nom, telèfon, número identificador de la seva comanda, les seves dades de pagament i informació sobre el seu accés al nostre lloc web).

Obtenim les seves dades personals quan vostè visita la nostra web i altres llocs web accessibles a través del nostre lloc, o quan vostè es posa en contacte directament amb nosaltres.

En concret, obtenim les següents dades o informació:

Dades bàsiques: nom i cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon.

Altres dades: domicili, número de DNI o un altre document d’identificació personal reconegut, data d’expedició, sexe, nacionalitat, data de naixement i dades de la targeta de crèdit/dèbit.

Informació sobre el seu ús del nostre lloc web a través de Google, pot consultar la política de privacitat de Google aquí.

Dades que vostè inclogui en les comunicacions que intercanviï amb nosaltres o ens dirigeixi per carta, correu electrònic, telèfon i xarxes socials.

 

A qui comunicaran les dades?

EL TITULAR no cedeix les dades a tercers, excepte quan per obligació legal així li sigui requerit per l’Autoritat legal competent.

Sí que compartim les seves dades personals amb els següents tercers per als fins descrits en aquesta Política de privacitat:

Autoritats governamentals, i cossos i forces de seguretat en compliment dels requisits legals.

Assessors legals i altres proveïdors de serveis de confiança, necessaris per a l’exercici de la nostra activitat, que han implementat polítiques de privacitat d’acord amb la legislació vigent.

Xarxes socials: és possible que accedeixi als nostres serveis a través de xarxes socials. I també fem servir plug-ins de xarxes socials en el nostre lloc web. Per a més informació sobre el tractament de les seves dades, consulteu la política de privacitat d’aquests tercers (Facebook, Instagram, Twitter).

 

Quins són els seus drets?

Pot exercir els següents drets sobre les dades que hagi facilitat a EL TITULAR:

 

Dret d’informació i accés: pot sol·licitar-nos informació sobre les dades personals que tenim juntament amb la finalitat per a la qual han estat recollides, la identitat dels destinataris de les dades, els terminis de conservació, i la identitat del responsable davant el qual pot sol·licitar la rectificació, supressió i oposició al tractament de les dades.

Dret de rectificació: ens pot sol·licitar corregir qualsevol informació incompleta o incorrecta que tinguem sobre vostè.

Dret de supressió: pot sol·licitar-nos que eliminem o esborrem les seves dades personals quan no prevalguin altres motius legítims per seguir tractant-les.

Dret d’oposició: pot oposar-se al tractament de les seves dades personals encara que aquest tractament es basi en els nostres interessos legítims (o els d’un tercer) i hi hagi alguna cosa sobre la seva situació particular que faci que vulgui oposar-se al tractament sobre aquesta base.

Dret de portabilitat: pot sol·licitar la transferència a vostè o a un tercer de les seves dades personals.

Dret a retirar el seu consentiment: en el cas que hagi donat el seu consentiment per a l’obtenció, tractament i/o portabilitat de les seves dades personals per a un fi específic, té dret en qualsevol moment a retirar el seu consentiment per a aquest tractament. 

 

Un cop rebem la seva sol·licitud no continuarem tractant les seves dades per la finalitat o finalitats que originalment va acceptar, tret que tinguem una altra base legítima per seguir fent-ho d’acord amb la llei.

Donarem resposta a la serva sol·licitud  en els terminis establerts legalment, excepte que per problemes que estiguin fora del nostre abast , no puguem fer-ho possible. E n aquest cas, l’informarem, dels motius i terminis previstos per la resolució.

Sempre podrà acudir a la “Agencia Española de Protección de Datos” si considera que s’ha vulnerat les disposicions vigents en matèria de protecció de dades. A la seva pàgina web podrà trobar informació addicional i complementària sobre aquests drets: www.agpd.es

 

Si desitja exercir qualsevol d’aquests drets ha de enviar-nos una sol·licitud acompanyada d’un document acreditatiu de la seva identitat a:

CELLER MAS CLAVEL.

Carrer  Mar Xica 53, 08340 Vilassar de Mar. Barcelona  600939794  [email protected]

 

Tota la informació que vostè ens faciliti haurà de ser veraç. A aquests efectes vostè ens garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui. En tot cas serà vostè l’únic responsable de totes les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que pugui causar a EL TITULAR o de tercers per la informació que faciliti.